Setu Wagé (14/11) Kali Banjaran banjir gedhé pisan. Udan angin sejeroné soré marakna banyu Kali Banjaran munggah ngasi rong méteran. Tekané banyu sing blabur mawur-mawur mau ditandani karo suara gemludugé watu sing mélu kegawa banjir.

Banyu warna coklat buthek kuwé katon munggah kawit jam 4 soré, ngarus banter pisan nggawani reruntahan sepinggiré kali. Senajan jam 5 soré udan wis mulai terang tapi banyuné urung katon surut.

Syarif, warga sing manggon nang pinggirané kali nyritakna, nék wis mlebu musim udan Kali Banjaran mesthi “langganan” banjir. Apa maning nék udan gedhé merata nang wilayah Purwokerto tekan Baturradén.

“Lha misalé Purwokerto terang tapi wilayah Baturraden udan ya tetep bisa kedadian banjir, merga olih kiriman banjir sekang ndhuwur”, jéré dhéwéké.

Syarif juga awéh pengéling, mulané nek cuaca wis mulai mendung,warga sekitaran Kali Banjaran kudu mulai waspada. Ora nyedheki kali merga tibané banjir bisa kapan baé.

Miturut pengamatané Ndleming.com, kali sing ngliwati kota Purwokerto kiyé pancén cokan dadi tontonan warga nék lagi banjir. Mbuh kuwé sing ngepasi liwat njur kepéngin nonton, utawané warga pérek kono sing nguja kawit awal. Mangkané nang sekitaran jembatan Kali Banjaran sering nggo nggrumbul wong ndeleng banjir.

Lah kiyé uga kudu dadi titén waspadané nggo sekabéhane, bén lewih ngati-ati pas menangi wong-wong lagi padha nonton banjir, merga kuwé sok ngganggu lalu lintas.

Redaksi Ndleming.com

Sing mandegani website Ndleming dot com

Mayuh dikomentari luur..