Balé

Catetan sekang pamong nggo nyugati lan nyuguhi tamu

Tuma

Tuma

Kaki-nini awéh wewaler, moniné "Drajat kebayan mlumpat palenggahan bupati. Gugup gebyah kahanané, mula nyawang tuma dearani kebo”.Drajat kebayan mlumpat paleng...
Jaman Keder

Jaman Kéder

Gemiyén awaké dhéwék, wong wétan sing sering niru méh kabéh sing katoné lewih wah, lewih maju, lan maén sekang kulon: Amérika lan Éropa. Kanggo babagan sing té...
Hyang Widhi

Hyang Widhi

Udan neng mangsan kiyé ésih gemrejeg. Kaya biasané, akhir Oktober sengsaya tambah kerep tur méh sedina-med. Kena nggo ngilangna kangen gendhingan banyu tumétés...
Nepsu

Nepsu

Menungsa lair ditutna neng sedulur papaté. Sedulur papat, lima pancer sing nggawa watek dhéwék-dhéwék. Kabéh ngetut selawasé urip. Sepisan lodra, wujud nepsu s...
Geger Genjik

Gégér Genjik

Ruwing kuping ngrungoka kabar negeriné dhéwék. Ngurus negara digawa guris. Ngurus pageblug karo mabok ciu. Gégér genjik, merga kurang pangan. Genjiké gégér reb...
Tugu Anyar

Tugu Anyar

Ana tugu anyar neng Purwokerto. Tugu Gada Rujakpolo, sing kesangga kudhi cacah sanga. Kombinasi antarané agemané bendara lan kawulané. Gada agemane Werkudara l...
Tajen

Tajén

Kabéh jago duwé taji utawa jalu. Kaya sungu sing thikil neng cékér. Naluriné lanangan, bandhot, utawa jago, njaga wadoné. Mula jalu kuwé sing nggo dadi gaman n...
Banyumasan

Banyumasan

Bahasa nuduhna ciri-wanci sawijining bangsa. Ana 720 lewih basa neng Indonésia. Béda gonggoman, béda uga basané. Sumpah Pemuda wis dadi sumpahé wong se-Indonés...

Kebo Cinancang Dhadhung Adi

Kebo, sato kéwan sing kawit gemiyen mbatiri kaum tani neng sawah. Kelebu kéwan memamah-biak sing manut maring majikané. Pawakané ireng, ndhasé gedhé, sunguné d...

Film

Ana kronika sedawané nonton film 250 menit. Werna-werna lakon sing kudu dilakoni neng artisé. Gemantung maring skénario sing digawé neng penulis naskahé. Gawé ...