Balé

Catetan sekang pamong nggo nyugati lan nyuguhi tamu

Sura

Sura, anglehé wong Jawa, wektuné ngresiki awak. Wayahé nyucékna batin mawa tirakat. Wujudé ngandhegna kabéh sugatan. Ati lan pikiran diselarasna sekang kabéh b...