Balé

Catetan sekang pamong nggo nyugati lan nyuguhi tamu

Tantu

Ganu umah gedhong sepotong, potongan sédan kiyé ora tau sepi. Céah anak sing cacah pitu, ketambahan kanca batiré. Ngisor urung kramikan, mung mestér sing adhuk...

Sura

Sura, anglehé wong Jawa, wektuné ngresiki awak. Wayahé nyucékna batin mawa tirakat. Wujudé ngandhegna kabéh sugatan. Ati lan pikiran diselarasna sekang kabéh b...