Bale

Tulisan sekang sing mandegani website ndleming.com

Kebo Cinancang Dhadhung Adi

Kebo Cinancang Dhadhung Adi

Kebo, sato kéwan sing kawit gemiyen mbatiri kaum tani neng sawah. Kelebu kéwan memamah-biak sing manut maring majikané. Pawakané ireng, ndhasé gedhé, sunguné

Tantu

Tantu

Ganu umah gedhong sepotong, potongan sédan kiyé ora tau sepi. Céah anak sing cacah pitu, ketambahan kanca batiré. Ngisor urung kramikan, mung mestér

Sura

Sura

Sura, anglehé wong Jawa, wektuné ngresiki awak. Wayahé nyucékna batin mawa tirakat. Wujudé ngandhegna kabéh sugatan. Ati lan pikiran diselarasna sekang kabéh bab