Cerkak

Cerita Cerkak utawa cerita péndék kiriman sekang para penganggit

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané. Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta pe...

Pitulasan Neng Désa

Ésuk-ésuk ana ontran-ontran sekang mémbran tajugé Kaki Sikun. Jéré kabéh warga khususé neng RT 1 RW 1 kon padha resék-resék lingkungan kanggo nyambut pitulasan....

Batik Kembang Kanthil

Kemis Wagé, 26 Maret 1992. “Saweg siyam, Ti?” Kaya biasané, putu-putuné kabéh nyeluk Éyang Putri mung cukup “Ti”. Inyong ngerti Éyang Putri agi puasa, merga o...