Geguritan

Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan

Gregeten

Gregeten

Inyong kudu ngomong apa maring rika Wong rika baé ora segu ora wain Blas ora nggoplé Lawas salawas lawas Ora melas maring awak Ati kaya depelas Jantung kaya de...
Parikan Pitik Walik

Parikan Pitik Walik

Pitik walik munggah ngambén Ésih cilik njaluk kepén Pitik walik saba neng larén Ésih cilik dadi pengantén Pitik walik saba neng kothakan Ésih cilik doyané gend...
Guritan Gaharu

Guritan Gaharu

Gaharu gaharu gaharuKukusé mésem putiéh ndaluArumé wengi, sowan bekti Ya wus ngganda wangiMerem nétra Wor mésem ati ngguyuNabuh titir geter jantungkuGaharu...
Turki Pituture Kaki

Turki, Pituture Kaki

Siki wayaéh ngraketna linggam karo yoni, sing biasané jarang pinanggih.Ngraketaken Bapa angkasa lan ibu siti pertala, kaki banyu, buyut geni, canggah angin.Man...
Waru Abang

Waru Abang

Wis telung ndina inyong hurung weruh rikaWis telung ndina ngapa-ngapa bebehWis patang ndina ndina inyong ora doyan madhang Wis limang ndina inyong dadi suren ...
Blantik

Blantik

Nagariku para blantik mulya Blantik kasus dudu wadi Api-api gubes neng ngarep rai Neng mburi jebul mung dundum rejeki Dol-tinuku juragan karo praja Jabatan wan...
Asu

Asu

Jonggring saloka Nagari gemah gemahing nagari Ning rahayaté ting jempalit Prajané ting pedhigas Tata tentremé mung pranatan Asu mangan kirik Gogor mangan macan...
Kewan Undur-Undur

Kéwan Undur-Undur

Kéwan undur-undur, pancén mlakuné mundur. Umah neng lemah lebuh bunder kaya sumurSemut liwat kejegur, kéwan undur-undur ngucap muji syukur.Olih pangan khalalan...
Lapis

Lapis

Panganan legi sap-sap tipisSing digawé sekang glepung berasCampur gula pasir utawané Gula JawaEnak rasané tur murah reganéMédhang téh sepet lawuh lapis pas uda...
Maring Stasiun

Maring Stasiun

Maring stasiun tuku karcis Dandan klimis mbok ketemu gadis Gadis manis untuné gupis Angger ngguyu katon nyempil lombok cengis Stasiun Purwokerto makin éksotis ...