Geguritan

Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan

Guru

Guru

wingi setu siki minggu bocah sekolah ora mlebu murid pikét ora nyapu wong tua ora awéh sangu dadi guru kudu sabar lan tawadhu ngilmu dhasar ngilmu luhur kanti ...
Inyong Kyai Tapa Maruta

Inyong Kyai Tapa Maruta

Tapa : niku priatin nggolét ngélmu Maruta : niku angin Angin sing nguripi, ningén wujudé ora katon.Angin nyegeraken, ningén wujudé ora katon. Angin bisa dadi t...
Abot Sanggane

Abot Sanggané

Abot sanggané wong wadon neng mangsa Virus Covid-19 Kula minangka ibu-ibu badhé ngudarasa, nék sejeroné mangsan Virus utawané disebut pandemi Covid 19.Kula ...
Lemud

Lemud

Ngang-nging ngang-nging.... Marahi pengengé kuping Ngganggu maring wong agi turu Nyokot gari nyokot Nyerot gari nyerot Necep getih asal lirih olih Gatel, sing ...
Wabah

Wabah

akéh sing susah usaha bubrah rencana mubah lelara parah sing mati njeprah akéh uga sing bungah ndongané terus baé wabah sebab ora usah obah beras lan panga...
Geguritan A-I-U-E-O

Geguritan A-I-U-E-O

( A )Kaki Marta gawéni bata Sing tukoni wong kota Nggo mbangun umah, musholla, geréja uga panggonan nggo ngibadah nangalam ndunya.Supaya mbésuk mati mlebu suwa...
Jarit Kawung

Jarit Kawung

Jarit kawung diwiru-wiru Atiné bingung ora téyéng turu Jarit kawung bakulé jamu Atiné bingung péngin ketemu Jarit kawung kecemplung banyu Atiné bingung angger ...
Pitakon

Pitakon

Tegal kota sing neng pesisir lor Nyimpen pirang-pirang lakon Lagon mengapa keprungu neng kulung inyong rika Genah wéla mujudna kuciwa Ningén ditembangna kanti ...
Gregeten

Gregeten

Inyong kudu ngomong apa maring rika Wong rika baé ora segu ora wain Blas ora nggoplé Lawas salawas lawas Ora melas maring awak Ati kaya depelas Jantung kaya de...
Parikan Pitik Walik

Parikan Pitik Walik

Pitik walik munggah ngambén Ésih cilik njaluk kepén Pitik walik saba neng larén Ésih cilik dadi pengantén Pitik walik saba neng kothakan Ésih cilik doyané gend...