Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Kaji Wurung

Kaji Wurung

Mangsan rendheng wis teka, tandhuran sing mauné padha garing sekiyé wis katon ijo royo-royo, lemah sing pating plethak kaya dlamakan sikil sing kenang rombeyen...
Medi

Medi

Rika wis tau ketemu medi utawa diwedéni? Inyong tah urung. Kayané mediné malah gigu mbuh kamigilanen angger weruh Inyong.Medi uga ngalami métamorfosa lan a...
Sandhal

Sandhal

Kiyé babagan gamparan utawa sarapan sikil. Ora mbejaji ning nyatané saben wong butuh, saben wong duwé, saben wong tau nganggo.Sandhal capit, bakiak, trompah, k...
Suket Teki

Suket Teki

Ndableg ora ngerti isin, ora ngerti wirang diarani rai teki. Ilokén ana sih menungsa rainé kaya suket.Jelas ora nana menungsa rainé kaya suket, kabéh digawé ne...
Kembar Mayang

Kembar Mayang

Rika angger liwat brug Kali Serayu cokan weruh kembar mayang seméndhéh neng leneng brug? Anu nggo ngapa ilokén?Si anu wong lor Kali Serayu lan si anu sing won...
mBanyumas

mBanyumas

Ngomongna bab mBanyumas kuwé ya akéh pisan cara nggatéknané. Cara sing kepénak ya dideleng sekang ucapé. Nah babagan dialék utawa kosakatané baé jané madan bis...
Biyung

Biyung

Karangcengis. Dalane ésih gragal, watu cilik sekang Kali Datar. Saben udan cebrik, liwat magrib wis sepi nyenyet. Arep metu maring Ajibarang wis ora téyéng, ke...
Bawor Gugat

Bawor Gugat

Ya, Inyong nggugat! Sing jéré simbolé wong panginyongan, apa sing agi padha dilakokna rika-rika kabéh. Jati diriku saiki lagi diinjak-injak.Rika padha sin...
Kembange Tanggane

Kembangé Tanggané

Inyong duwé tangga. Umaéh gédé, lataré amba. Dhéwéké siki lagi seneng banget nandur kembang. Kembang apa baé ana. Kawit kembang sing godongé ciut, tekan kemban...