Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Akrami

Abot rasané, gawé status sing Banyumasan. Mikire suwé, kudu ngimpun lan ngepasna diksiné (Alah, apa maning kiyé). Umah kayu sing suwé tau nggo pengimpén bareng...

Pancasila

Dlepusané inyong karo Wa Minggu, bos ébég Karangrau. Madan abot tur angél ditulis. Ning merga madan wigati dadi njajal tek tulis. Angger kira-kira ora téyéng di...

Dapros

Permén, kembang gula Davos, utawa sering disebut Dapos utawa Dapros. Légendaris sepet Inyong cilik, watarané taun 1970-1980-an. Nalika semana, méh unggal toko n...

Mbako

Siki neng ndi papan panggonan umum akéh tandha ora olih udud. Begyané dhéwék sing urip neng ndésa. Par-por sekarepé dhéwék langka sing ngaru-ara. Mbako balané ...

Pitulasan

Patang dina mendhung mantrang-muntrung, dina kelima nembé udané mudhun. Mangsa karo akhir sing angléhé wis terang, kiyé ésih grimisé kerep. Lebuh remesep, ana w...

Semadya

Inyong arep naséhati awaké dhéwék. Merga biasané angger dinaséhati wong liya cokan ora degoplé. Mlebu kuping kiwé, metu kuping tengen. Alias embuh. Ésuk jégang...

Utang Rasa

Lair, gedhé, tua, mati, urip mung sedhéla. Jéré kaya mampir nginum. Neng gua garbané ibu mung 9 wulan 10 dina, kurang lewihé semena. Urip neng alam dunya ana si...