Pasang Iklan

Mayuh pada masang iklan neng Ndleming.com!

Ndleming.com pilihan sing maén pisan nggo panjenengan kabéh sing duwé kekarepan promosikna usaha utawa bisnisé.

Ana 4 (papat) jenis pilihan iklan sing bisa dipilih. Mangga langsung disawang baé:

Pasang Iklan

___________________________

KETERANGAN

1. IKLAN HEADER

Penempatané neng ndhuwur dhéwék, jéjér logo Ndleming (nék neng tampilan komputer). Utawa neng ngisor logo (nék neng tampilan hapé). Tampilé neng kabéh halaman wéb.

Tampilan Iklan Header neng hapé kaya kiyé.

iklan header

2. IKLAN SIDEBAR A

Penempatané neng kanan halaman paling ndhuwur. Tampilé neng kabéh halaman web.

3. IKLAN SIDEBAR B

Penempatané neng kanan halaman, ngisoré Iklan Sidebar A. Tampilé neng kabéh halaman wéb.

Tampilan Iklan Sidebar A karo Iklan Sidebar B neng hapé kaya kiyé.

iklan sidebar

4. IKLAN POSTING

Penempatané neng ngisor artikel utawa tulisan utama. Tampilé neng postingan utama thok.

Tampilan Iklan Posting neng hapé kaya kiyé.

iklan posting

Trus…nék arep masang iklan carané priwé?

Panjenengan langsung kontak baé maring Pamongé Ndleming.com neng alamat émail redaksi@ndleming.com. Uga bisa langsung kontak nomer WA 0821 8000 9500.