Adam hawa mbiyén ana
Adam hawa jejodoan
Anak turun anak adam akéh banget
Urip nang ngalam dunya
Pada kon ngapa nang ndunya
Pada kon ngabekti marang gusti
Sésuk anak adam arep ora ana maning
Bakal ora suwé uripé anak adam
Habil qobil kuwé anak adam
Mbiyén nang njerone wetengane hawa
Mbiyén nang alam wetengan
Alam petengan
Mbiyén nang loh mahfud
Mbiyén wis kacatet kabéh
Apa-apa dipesthékna kabeh maring gusti
Lha siki urip nang ngalam dunya
Ngalam nandur
Sapa nandur bakal ngunduh
Nandur becik ulih becik
Nandur ala bakal ulih ala
Ora bakal keliwat
Gusti ora saré
Habil qobil lan anak turun adam sing ngawali awak déwék kiyé
Dulur sekringkelan
sajroning siji wetengané hawa
Kabéh anak turuné adam
Mayuh pada rukun
cilik-ciliké ya Sekringkelané kakang karo adi kandung
Dulur sakringkelan mayuh pada rukun
Mayuh dirukunaken
Sakringkelan
Sawetengan
Sapadharan
Sapaudaran
Mbiyén nang njero wetengé ibuné
Kakangé nang wetengé ibuné
Adiné nang wetengé ibuné
Sakringkelan
Mayuh pada sing rukun lan guyub
Guyub agawé santosa
Crah agawé bubrah

#07-03-22

Kang Zen

Aktifis sosial kemasyarakatan aseli Kebumen. Siki lagi "nyambi" dadi guru lan tenaga pengajar.

Mayuh dikomentari luur..