Agung Jemblung

Nggelas Kosong

Nyuwun séwu, kula koh malah dadi akéh takon karo kéwan, uga wit. Lah kenangapa sih? Mbok malah maén rika téyéng dadi menungsa sing merdéka, sing penting ngg...
Sajen Nggo Sawah

Sajén Nggo Sawah

Uput-uput kurang lewiéh jam 3 ésuk ucek-ucek mripat sing akéh kétépé, jenggirat maring sumur ngangsu banyu nggo raup karo kemu bén padhang rainé. Kakiné kar...
Jam

Jam

Rika sapa inyong sapa. Jajal kiyé tah anu babagan JAM. Ana JAM témbok, ana JAM tangan, pokoké JAM. Apa sih kuwé JAM? Depikir nganggo gothak gathik gathuk...
Eling Titen

Éling Titén

Lamon baé dhéwék kiyé takon apa gunané kepéngin ngerti pripené jagat. Apa pentingé sing arané ngilmu Titén. Jenengé maca basané jagad, titén yakuwé marakna ...
Urip Nganggo Rasa

Urip Nganggo Rasa

Wong urip angger mikiré mung sing ékonomi baé berarti uripé ya kelas ékonomi. "Lah terus kon kepriwé? Wong arané kebutuhan urip kuwé akéh hora ana pedhoté,...
Ki Darto Nguda Rasa

Ki Darto Nguda Rasa

"Dadi menungsa kuwé kudu delos aja degawé spaneng. Sing aso sing jembar pikirané bén padhang jagaté, atiné kudu bombong." Ki Darto golé ngomong karo nyengir, o...
Agung Jemblung

Agung Jemblung

Seniman enomé Banyumas. Khususé babagan kesenian Jemblung Banyumasan