Agung Jemblung

Siji Pesarean Rong Sapu

Siji Pesaréan Rong Sapu

Dadi menungsa kuwé téyéng degawé deragadi menungsané utawa dedeleng sekang ndi baé, sekang akéh babagan. Sing kesiji karo sapa dhéwéké ketemu nang dalan uri...
Guritan Gaharu

Guritan Gaharu

Gaharu gaharu gaharuKukusé mésem putiéh ndaluArumé wengi, sowan bekti Ya wus ngganda wangiMerem nétra Wor mésem ati ngguyuNabuh titir geter jantungku Gaharu...
Turki Pituture Kaki

Turki, Pituture Kaki

Siki wayaéh ngraketna linggam karo yoni, sing biasané jarang pinanggih.Ngraketaken Bapa angkasa lan ibu siti pertala, kaki banyu, buyut geni, canggah angin.Man...
Waru Abang

Waru Abang

Wis telung ndina inyong hurung weruh rikaWis telung ndina ngapa-ngapa bebehWis patang ndina ndina inyong ora doyan madhang Wis limang ndina inyong dadi suren ...
Bawor Gugat

Bawor Gugat

Ya, Inyong nggugat! Sing jéré simbolé wong panginyongan, apa sing agi padha dilakokna rika-rika kabéh. Jati diriku saiki lagi diinjak-injak. Rika padha sin...
Agung Jemblung

Agung Jemblung

Seniman enomé Banyumas. Khususé babagan kesenian Jemblung Banyumasan