Akhmad Mubarok

Lemud

Lemud

Ngang-nging ngang-nging.... Marahi pengengé kuping Ngganggu maring wong agi turu Nyokot gari nyokot Nyerot gari nyerot Necep getih asal lirih olih Gatel, sing ...
Geguritan A-I-U-E-O

Geguritan A-I-U-E-O

( A )Kaki Marta gawéni bata Sing tukoni wong kota Nggo mbangun umah, musholla, geréja uga panggonan nggo ngibadah nangalam ndunya.Supaya mbésuk mati mlebu suwa...
Kewan Undur-Undur

Kéwan Undur-Undur

Kéwan undur-undur, pancén mlakuné mundur. Umah neng lemah lebuh bunder kaya sumurSemut liwat kejegur, kéwan undur-undur ngucap muji syukur.Olih pangan khalalan...
Akhmad Mubarok

Akhmad Mubarok

Guru neng SD Negeri 1 Cindaga Kebasen Banyumas.