Andika Satria

Lemah

Lemah

Dhéwék kuduné éling lan takon maring awaké dhéwék, kenangapa akéh wong sing ora duwé lemah? Apa rakyaté dhéwék sengaja diciptakna urip ketindes lan melarat? ...
Sambel

Sambel

Nék mangan sambel cangkemé kepedesen kawit nyong cilik mesti sambaté "HAM..HAM..". Tapi mbuh alesané kenangapa. Nyong njajal ngudarasa, ndéyan HAM sing dima...
Andika Satria

Andika Satria

Tukang nulis. Siki fokus nggolét bojo lan ngurusi gerakan sosial