Dasirun

Rice Cooker

Rice Cooker

Basa Pengiyongan, Wong Banyumas, karo téknologi Rice Cooker Ngomongna babagan nasibé basa dhaérah anané kur prihatin lan prihatin. Miturut cathetané UNESCO ...
Dasirun

Dasirun

Lair neng Tinggarjaya. Pegaweane pemandu wisata gunung. Lulusan Akademi Bahasa Asing Yogyakarta lan Universitas Wijaya Kusuma.