Eri Setiawan

Kepengin Mulang

Kepéngin Mulang

Ésuk-ésuk inyong arepan mulang mulang siswa sing weruh wujudé wis méh setaun kaya wong linglung kepéngin guyon, ningén angél kahanané Inyong mlaku mbukak l...
Eri Setiawan

Eri Setiawan

Lairan Banjarnegara. Manggon neng Desa Ledug, Kembaran Banyumas. Siki dadi guru neng SMP Negeri 2 Pengadegan Purbalingga.