Fajar Sopsan

Ngedusi Kucing

Ngedusi Kucing

Ésuk-ésuk mbekayu Silem wis ngetiging aring warungé mbekayu Nisah.Yu Silem : "Tuku rinsone, Yu".Yu Nisah : "Garep ngumbaih pa, Yu? Gasik temen.."Yu Silem : "Ag...
Fajar Sopsan

Fajar Sopsan

Budayawan Banyumas sing akeh nggawe lagu, geguritan, lan crita liyane