Farikhatul 'Ubudiyah

Farikhatul 'Ubudiyah

Farikhatul 'Ubudiyah

Lair lan manggon ana ing Kembaran, Banyumas. Dadi bakul tanduran kembang sing dijenengi Lalita Wreksa.