Hasan Aoni

Bakiak

Bakiak

Bakiak kemlonthang moni unggal ésuk. Suarané ngetut jam Junghans sing némpél témbok balé tengah. Suarané ngawang neng umah sing antara lemah karo trutugé dhuwu...
Layang Kanggo Brigitte

Layang Kanggo Brigitte

Inyong ora téyéng ngétung maning tétés udan sing tiba neng tulakan sawah soré kiyé. Kaya James Symon karo Michael Ward, sekang Inggris, taun 1863, gawé alat ng...
Rahtawu

Rahtawu

Sing sapa wongé munggah maring Rahtawu, nanggap wayang neng gumuk kaé, wong mau jané agi nantang-weya. Nggayuh pageblug. Méh kabéh wong percaya. Anéhé, sengsay...
Hasan Aoni

Hasan Aoni

Cerpénis nasional, aseli sekang Kudus