Ian Hasan

Wuk Bule

Wuk Bulé

Aranku Anna. Sejatiné Inyong tresna pisan maring negeri kiyé. Kaya déné bapak tresna maring ibu. Ngasi siki ora ngerti jalaran sing marakna ibu kondur marin...
Ian Hasan

Ian Hasan

Lair neng Ponorogo, siki lagi giat-giaté ngurusi Sanggar Pamongan Karanganyar. Dhéwéké uga aktif neng komunitas pirang-pirang, salah sijiné Komunitas Kamar Kata