Juli Prasetya

Juli Prasetya

Juli Prasetya

Penulis enom sing esih anu enom. Siki manggon lan lagi proses neng Bengkel Idiotlogis.