Kang Mul

Lambe Manual Lambe Cakram

Lambé Manual Lambé Cakram

Kaki Nasori umuré wis 90 th ning nésih giras lan semrintil, ududé nésih nggapek ora tampikan, lintingan oké, apamaning rokok lintingan pabrik kayata Djarum 76 ...
Suket Teki

Suket Teki

Ndableg ora ngerti isin, ora ngerti wirang diarani rai teki. Ilokén ana sih menungsa rainé kaya suket.Jelas ora nana menungsa rainé kaya suket, kabéh digawé ne...

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané. Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta persi...

Kang Mul

Penulis sing aktif pisan neng media sosial. Ketua neng Institut Studi Pedesaan dan Kawasan.