Kang Mul

Anyar Wangi Lawas Apek

Anyar Wangi, Lawas Apek

Apa apa baén angger nésih anyar kuwé rasané nyenengi lan mbetaih. Ora kuwé montor, mobil, umah, panganan, kanca batir, bojo lan liya-liyané. Kuwé wis dadi jama...
Seneng Ya Mindo

Seneng Ya Mindo

Kang Rikun karo anak lanangé, Darto, wis ana seminggu kepungkur sirahé pada digundhuli merga duwé nadzar Kang Jeni kepilih dadi Kadés. Bapa karo anak kompak...
Lambe Manual Lambe Cakram

Lambé Manual Lambé Cakram

Kaki Nasori umuré wis 90 th ning nésih giras lan semrintil, ududé nésih nggapek ora tampikan, lintingan oké, apamaning rokok lintingan pabrik kayata Djarum 76 ...
Suket Teki

Suket Teki

Ndableg ora ngerti isin, ora ngerti wirang diarani rai teki. Ilokén ana sih menungsa rainé kaya suket.Jelas ora nana menungsa rainé kaya suket, kabéh digawé ne...

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané. Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta pe...
Avatar photo

Kang Mul

Penulis sing aktif pisan neng media sosial. Ketua neng Institut Studi Pedesaan dan Kawasan.