Kucel Sianus

Nunut Nguyuh

Nunut Nguyuh

Soré, dina Rebo Kliwon. Neng kamar, Besari lagi mandhengi foto karo ngguyu-ngguyu dhéwék. Lagi énak-énaké ngguyu, Tirta batiré Besari teka.Tirta : "Kulanuwun.....
Kucel Sianus

Kucel Sianus

Musisi khususe babagan tukang nggitar. Siki manggon neng Purbalingga.