MFN

Pelet Hape

Pélét Hapé

Jaman siki mulai cah nom ngasi wong tuwa méh énggal wektu padha ndilek nyekeli hapé. Mbuh kuwé dolanan gim, nggolét brita, motrék rainé déwék sing demonyong-mo...
mBanyumas

mBanyumas

Ngomongna bab mBanyumas kuwé ya akéh pisan cara nggatéknané. Cara sing kepénak ya dideleng sekang ucapé. Nah babagan dialék utawa kosakatané baé jané madan bis...
Banyu Langit

MFN

Wong Praketa sing seneng ngloyong nganah ngénéh