MFN

mBanyumas

mBanyumas

Ngomongna bab mBanyumas kuwé ya akéh pisan cara nggatéknané. Cara sing kepénak ya dideleng sekang ucapé. Nah babagan dialék utawa kosakatané baé jané madan bis...

MFN

Wong Praketa sing seneng ngloyong nganah ngénéh