Pensil Kajoe

Jamur Kuping

Jamur Kuping

Mau ésuk angkané arep kloyong maring Ajibarang nggolét jajan nggo empan manuk jalak suren sing océhané gacor angger agi kencoten. Ya manuk jalak sing tek ingu ...
Slompret Resolusi

Slomprét Résolusi

Ora krasa awaké dhéwék wis neng taun anyar maning, taun 2021. Setaun sing nembé baé liwat kayongé gelis banget. Ujaré inyong nembé wingi kuping kiwa tengen kiy...
Bakul Cilok Munggah Kaji

Bakul Cilok Munggah Kaji

Rika padha mestiné ora asing maring sing arané cilok. Kaé loh, panganan sing kaya indhil-indhil bakso. Dasaré pancén bahan sing nggo gawéné padha baé karo sin...
Swerga Kuwe Ora Adoh

Swerga Kuwe Ora Adoh

Sapa wongé sing ora kepéngin mlebu swerga sing cokan decritakna neng pengajian-pengajian, neng khotbah-khotbah. Ora mung kanggo wong Islam thok, swerga uga ana...
Kaji Wurung

Kaji Wurung

Mangsan rendheng wis teka, tandhuran sing mauné padha garing sekiyé wis katon ijo royo-royo, lemah sing pating plethak kaya dlamakan sikil sing kenang rombeyen...
Lapis

Lapis

Panganan legi sap-sap tipisSing digawé sekang glepung berasCampur gula pasir utawané Gula JawaEnak rasané tur murah reganéMédhang téh sepet lawuh lapis pas uda...
Maring Stasiun

Maring Stasiun

Maring stasiun tuku karcis Dandan klimis mbok ketemu gadis Gadis manis untuné gupis Angger ngguyu katon nyempil lombok cengis Stasiun Purwokerto makin éksotis ...

Pensil Kajoe

Penulis tetap neng minggon basa Jawa Djaka Lodang Yogyakarta neng rubrik Banyumasan. Wis nulis 17 buku tunggal lan 30 buku antologi bersama.