Pensil Kajoe

Tukang Kebon

Tukang Kebon

Dina Minggu awan, Kiman dolan maring umahé pacaré sing nembé kenal, lewih kurang ana seminggu pas dhéwéké agi maring panté Teluk Penyu. Ujaré wong arep nemo...
Jamur Kuping

Jamur Kuping

Mau ésuk angkané arep kloyong maring Ajibarang nggolét jajan nggo empan manuk jalak suren sing océhané gacor angger agi kencoten. Ya manuk jalak sing tek ingu ...
Slompret Resolusi

Slomprét Résolusi

Ora krasa awaké dhéwék wis neng taun anyar maning, taun 2021. Setaun sing nembé baé liwat kayongé gelis banget. Ujaré inyong nembé wingi kuping kiwa tengen kiy...
Bakul Cilok Munggah Kaji

Bakul Cilok Munggah Kaji

Rika padha mestiné ora asing maring sing arané cilok. Kaé loh, panganan sing kaya indhil-indhil bakso. Dasaré pancén bahan sing nggo gawéné padha baé karo sin...
Swerga Kuwe Ora Adoh

Swerga Kuwe Ora Adoh

Sapa wongé sing ora kepéngin mlebu swerga sing cokan decritakna neng pengajian-pengajian, neng khotbah-khotbah. Ora mung kanggo wong Islam thok, swerga uga ana...
Kaji Wurung

Kaji Wurung

Mangsan rendheng wis teka, tandhuran sing mauné padha garing sekiyé wis katon ijo royo-royo, lemah sing pating plethak kaya dlamakan sikil sing kenang rombeyen...
Avatar photo

Pensil Kajoe

Penulis tetap neng minggon basa Jawa Djaka Lodang Yogyakarta neng rubrik Banyumasan. Wis nulis 17 buku tunggal lan 30 buku antologi bersama.