Prasetyo Braling

Sepet

Urip rasané sepetdhuwit cupetlakuné jaman saya cepetPejabaté nékad bangetRakyaté kéré tambah mumet Oalah Gusti Sing Murbeng JagadNyong bingung mikir pejabat...
Avatar photo

Prasetyo Braling

Lairan Kebumen 14 September 1966 kiye, saiki dadi guru Bahasa Jawa SMP Negeri 3 Purbalingga. Seneng banget nulis geguritan.