Rangga Sujali

Bilung Kesingkur

Bilung Kesingkur

Apes kanggo Ndara Bilung. Ingatasé nggo turu wengi baé kudu nginum obat nyenyak telu, ketambahan kapsul anti kolesterol, gula darah, karo pénétralisasi éksim g...
Pongpoke Kang Kitam

Pongpoké Kang Kitam

Ya mbuh apa artiné, koh bapa-biyungé gemiyén awéh aran Kitam. Wong aja maning Kitam, Mbok Rawisem dhéwék ngasi séda ya ora awéh ngerti. Ing mangka Uwa Kartaja,...
Iket

Iket

Kayané méh seamba-dawané nuswantara, iket-iketan wis dadi tradisi. Désa mawa cara, saben gonggoman duwé gaya tur curekan dhéwék babagan iket sing denggo. Sing ...
Medi

Medi

Rika wis tau ketemu medi utawa diwedéni? Inyong tah urung. Kayané mediné malah gigu mbuh kamigilanen angger weruh Inyong. Medi uga ngalami métamorfosa lan a...
Sandhal

Sandhal

Kiyé babagan gamparan utawa sarapan sikil. Ora mbejaji ning nyatané saben wong butuh, saben wong duwé, saben wong tau nganggo.Sandhal capit, bakiak, trompah, k...
Kembar Mayang

Kembar Mayang

Rika angger liwat brug Kali Serayu cokan weruh kembar mayang seméndhéh neng leneng brug? Anu nggo ngapa ilokén?Si anu wong lor Kali Serayu lan si anu sing won...
Biyung

Biyung

Karangcengis. Dalane ésih gragal, watu cilik sekang Kali Datar. Saben udan cebrik, liwat magrib wis sepi nyenyet. Arep metu maring Ajibarang wis ora téyéng, ke...
Mabelle

Mabelle

“Pas un jour férié?”“N'est pas?”Vous?”“Ne pas. Juste aller à la bibliothèque.”Jan. Nyatané prawan siji kiyé méngini pisan. Dhasar pengadegé dhuwur, pekulitané ...
Blantik

Blantik

Nagariku para blantik mulya Blantik kasus dudu wadi Api-api gubes neng ngarep rai Neng mburi jebul mung dundum rejeki Dol-tinuku juragan karo praja Jabatan wan...
Kon Cepet

Kon Cepet

Ana wong wadon madan ayu nangis ngasi kamisesegen neng kuburan. Tangan kiwé tengené wis madan jémpér, tapi terus baé apat-ipit ngipasi lemah abang methuthuk, k...
Avatar photo

Rangga Sujali

Mantan wartawan Tempo lan Forum Keadilan. Siki manggon neng Bali.