Redaksi

Ki Ndleming Sowan Daleme Pak Titut

Ki Ndleming Sowan Dalemé Pak Titut

Mau soré sewisé udané terang, kira-kira jam setengah papat an, Ki Ndleming sowan maring dalemé seniman lan budayawan Banyumas, Titut Edi Purwanto. Pancén nguja...
Kali Banjaran Banjir

Kali Banjaran Banjir

Setu Wagé (14/11) Kali Banjaran banjir gedhé pisan. Udan angin sejeroné soré marakna banyu Kali Banjaran munggah ngasi rong méteran. Tekané banyu sing blabur m...
Dodo Lengger Agnes Banyumas

Dodo, Lénggér Agnés Banyumas

Aran asliné Agus Widodo, lair neng Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupatén Banyumas, taun 1987. Kawit cilik wong tuané wis nggatékna déné bocah kiyé duwe karep...

Redaksi

Sing mandegani website Ndleming dot com