Redaksi

Ki Ndleming Sowan Daleme Pak Titut

Ki Ndleming Sowan Dalemé Pak Titut

Mau soré sewisé udané terang, kira-kira jam setengah papat an, Ki Ndleming sowan maring dalemé seniman lan budayawan Banyumas, Titut Edi Purwanto. Pancén nguja...
Kali Banjaran Banjir

Kali Banjaran Banjir

Setu Wagé (14/11) Kali Banjaran banjir gedhé pisan. Udan angin sejeroné soré marakna banyu Kali Banjaran munggah ngasi rong méteran. Tekané banyu sing blabur m...
Pitakon

Pitakon

Tegal kota sing neng pesisir lor Nyimpen pirang-pirang lakon Lagon mengapa keprungu neng kulung inyong rika Genah wéla mujudna kuciwa Ningén ditembangna kanti ...

Redaksi

Sing mandegani website Ndleming dot com