Trisnatun Abuyafi

Wabah

Wabah

akéh sing susah usaha bubrah rencana mubah lelara parah sing mati njeprah akéh uga sing bungah ndongané terus baé wabah sebab ora usah obah beras lan panga...
Nggrundhel

Nggrundhel

Inyong wis ora bisa nulisora ngerti apa sing ditulisInyong ora bisa nangisora ngerti apa sing patut ditangisising ana ning rasa rasa mbuh apasemplah nggomblahr...
Donga

Donga

Bismillah,Kabéh wis tek dongaknaSlamet waras begja mulyaAnak putuku kabéh se ngalam ndunyaOra pada kena godha rencanaAdoh sing bilai Pérek rejekiKun, Dongaku d...
Selamat Malam

Selamat Malam

Selamat diam Selamat lam Selamat am Sel am at ma lam Mim Nun Wawu Hamzah Ya Ngesuk Ha Na Ca Ra Ka Ma ning Nya Ma Ga Ba ThaNgaDa Ta Sa Wa LaMa NingNing Nang ...
Tek Regem

Tek Regem

Tek regem atimu Banjur tek elus alon Tek buka lembaran Tek tulisi rasa kasmaran Tek gambar kaéndahan Banjur tek cucup tatu atimu Bén mari waras kaya wingi Tek ...
Trisnatun Abuyafi

Trisnatun Abuyafi

Guru neng Banyumas sing seneng banget nulis. Siki manggon neng Ajibarang