Wanto Tirta

Mbekayu Runtah

Mbekayu Runtah

bekayu runtah umahé pinggir sawahwongé ayu uga ramahsing lanang sederhana ningén gagahpinter pahal mragadi bocah sekolahanak loro lanang wadon sipaté lumrahbek...
Guru

Guru

wingi setu siki minggu bocah sekolah ora mlebu murid pikét ora nyapu wong tua ora awéh sangu dadi guru kudu sabar lan tawadhu ngilmu dhasar ngilmu luhur kanti ...
Jarit Kawung

Jarit Kawung

Jarit kawung diwiru-wiru Atiné bingung ora téyéng turu Jarit kawung bakulé jamu Atiné bingung péngin ketemu Jarit kawung kecemplung banyu Atiné bingung angger ...
Pitakon

Pitakon

Tegal kota sing neng pesisir lor Nyimpen pirang-pirang lakon Lagon mengapa keprungu neng kulung inyong rika Genah wéla mujudna kuciwa Ningén ditembangna kanti ...
Gregeten

Gregeten

Inyong kudu ngomong apa maring rika Wong rika baé ora segu ora wain Blas ora nggoplé Lawas salawas lawas Ora melas maring awak Ati kaya depelas Jantung kaya de...
Parikan Pitik Walik

Parikan Pitik Walik

Pitik walik munggah ngambén Ésih cilik njaluk kepén Pitik walik saba neng larén Ésih cilik dadi pengantén Pitik walik saba neng kothakan Ésih cilik doyané gend...

Parikan Inyong Indonésia

Ayam bekisar tuku neng pasar Duit dollar rega larang Lunga kesasar nabrak dokar Mula sabar aja kedagar Nguber pitik malah kewudan Dodol blendung bathiné sepira...

Srengéngé Gumlewang

Srengéngé gumlewang mudun sendhuwur bénténg Mrambat lumungsur Niti wanci Babar magrib Kenthong lan bedug mesjid detabuh Corong genthoar ngumandang adzan Kewan ...

Bada

Corong-corong mesjid pating genthoar saut-sautan Kalimah takbir ngumandhang neng awang-awang Bedhug detabuh swara tambah syahdu Wulan romadhon jlirit atur pamit...

Corona

Ngingu dara detitipena Deselah kandhang nduwur para Gara-gara Virus Corona Akéh wong mriang padha lara Bantal guling kapuké laka Kapuk klenthéng depé neng njab...
Avatar photo

Wanto Tirta

Lair neng Desa Kracak Ajibarang Banyumas. Seneng nulis lan maca puisi, guritan neng ndi papan. Uga maen teater lan ketoprak.