Siti Zulaikha

Kumpulan tulisane Siti Zulaikha
Diisolasi Merga Corona

Diisolasi Merga Corona

Gégér Corona ora mung gawé kisruh neng wilayah kota thok. Neng ndésa juga pada baé. Lewih gégér maning nék neng siji désa ana kabar warga

Kembange Tanggane

Kembangé Tanggané

Inyong duwé tangga. Umaéh gédé, lataré amba. Dhéwéké siki lagi seneng banget nandur kembang. Kembang apa baé ana. Kawit kembang sing godongé ciut,