Guris

Guyon waton sebombonge rika ben pada gemuyu

Nyokot Sandal

Nyokot Sandal

Setu wengi daplun ketekan seduluré sekang tlatah Sunda. Adhine ramane Daplun pancen wis suwe manggon nang Bandung ngasi umah-umah karo wong kana.Wengi kuwé uma...
Kon Cepet

Kon Cepet

Ana wong wadon madan ayu nangis ngasi kamisesegen neng kuburan. Tangan kiwé tengené wis madan jémpér, tapi terus baé apat-ipit ngipasi lemah abang methuthuk, k...
Gageyan

Gagéyan

Ana pasangan bebojoan jenengé Yanto karo Yanti. Ngepasi dina kiyé Yanti ulang tahun, Yanto alhamdulilah lagi ana rejeki dadi nukokna klambi ana 3 nggo hadiah m...