Lakoné

Profilé wong sing linuwih neng pakaryané.

Dodo Lengger Agnes Banyumas

Dodo, Lénggér Agnés Banyumas

Aran asliné Agus Widodo, lair neng Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupatén Banyumas, taun 1987. Kawit cilik wong tuané wis nggatékna déné bocah kiyé duwe