Redaksi

Kumpulan tulisane Redaksi
Nyapu Bumi Ngresiki Bumi Ngresiki Ati

Nyapu Bumi: Ngresiki Bumi, Ngresiki Ati

Dina Minggu wingi (19/09) nembé baé dianakna acara Nyapu Bumi neng Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok. Acara kiyé diprakarsai neng Komunitas Ziarah Makam & Situs

Ki Ndleming Sowan Daleme Pak Titut

Ki Ndleming Sowan Dalemé Pak Titut

Mau soré sewisé udané terang, kira-kira jam setengah papat an, Ki Ndleming sowan maring dalemé seniman lan budayawan Banyumas, Titut Edi Purwanto. Pancén

Kali Banjaran Banjir

Kali Banjaran Banjir

Setu Wagé (14/11) Kali Banjaran banjir gedhé pisan. Udan angin sejeroné soré marakna banyu Kali Banjaran munggah ngasi rong méteran. Tekané banyu sing