Geguritan

Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan

Kepengin Mulang

Kepéngin Mulang

Ésuk-ésuk inyong arepan mulang mulang siswa sing weruh wujudé wis méh setaun kaya wong linglung kepéngin guyon, ningén angél kahananéInyong mlaku mbukak l...
Gegurit Kangge Si Mbok

Gegurit Kanggé Si Mbok

Mbok… Simbok… Wis adoh nggonmu mlaku Akéh pepalang sing wis simbok liwati Drejeg, eri kepara ora ndadekna mandheg lakumu Udan panas… Manjat tumurun… Ora gawé m...
Mbekayu Runtah

Mbekayu Runtah

bekayu runtah umahé pinggir sawahwongé ayu uga ramahsing lanang sederhana ningén gagahpinter pahal mragadi bocah sekolahanak loro lanang wadon sipaté lumrahbek...
Guru

Guru

wingi setu siki minggu bocah sekolah ora mlebu murid pikét ora nyapu wong tua ora awéh sangu dadi guru kudu sabar lan tawadhu ngilmu dhasar ngilmu luhur kanti ...
Inyong Kyai Tapa Maruta

Inyong Kyai Tapa Maruta

Tapa : niku priatin nggolét ngélmu Maruta : niku angin Angin sing nguripi, ningén wujudé ora katon.Angin nyegeraken, ningén wujudé ora katon. Angin bisa dadi t...
Abot Sanggane

Abot Sanggané

Abot sanggané wong wadon neng mangsa Virus Covid-19Kula minangka ibu-ibu badhé ngudarasa, nék sejeroné mangsan Virus utawané disebut pandemi Covid 19.Kula ...
Lemud

Lemud

Ngang-nging ngang-nging.... Marahi pengengé kuping Ngganggu maring wong agi turu Nyokot gari nyokot Nyerot gari nyerot Necep getih asal lirih olih Gatel, sing ...
Wabah

Wabah

akéh sing susah usaha bubrah rencana mubah lelara parah sing mati njeprahakéh uga sing bungah ndongané terus baé wabah sebab ora usah obah beras lan panga...
Geguritan A-I-U-E-O

Geguritan A-I-U-E-O

( A )Kaki Marta gawéni bata Sing tukoni wong kota Nggo mbangun umah, musholla, geréja uga panggonan nggo ngibadah nangalam ndunya.Supaya mbésuk mati mlebu suwa...
Jarit Kawung

Jarit Kawung

Jarit kawung diwiru-wiru Atiné bingung ora téyéng turu Jarit kawung bakulé jamu Atiné bingung péngin ketemu Jarit kawung kecemplung banyu Atiné bingung angger ...