Geguritan

Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan

Ngangsu Karo Nyusu

Ngangsu Karo Nyusu

Sing ndadékna pikiran nyenyetmerga kurang dolan karo ngulétmaring panggonan sing padhangcemloroté caya ilmu kaya dikudang-kudang mbesanu, wong sering kelalé...
Maling Andeng-Andeng

Maling Andeng-Andeng

Manuk perkutut bola-bali manggung nang pang wit jatiTawon mabur ngalor ngidul ngétan ngulonTétésané embun anyes kesénggol sikilGodong-godong garing pada ambrol...
Dudu Virtual Tapi Pirthoal

Dudu Virtual Tapi Pirthoal

Mangan keci-pir thoal nang mburitan Nduwuran ngasi kenthir ora rumangsa Karo ngisoran Manuk manyar ménclok wit jambé Pethil pangé kencanthél nang kemba...
Kepengin Mulang

Kepéngin Mulang

Ésuk-ésuk inyong arepan mulang mulang siswa sing weruh wujudé wis méh setaun kaya wong linglung kepéngin guyon, ningén angél kahanané Inyong mlaku mbukak l...
Gegurit Kangge Si Mbok

Gegurit Kanggé Si Mbok

Mbok… Simbok… Wis adoh nggonmu mlaku Akéh pepalang sing wis simbok liwati Drejeg, eri kepara ora ndadekna mandheg lakumu Udan panas… Manjat tumurun… Ora gawé m...
Mbekayu Runtah

Mbekayu Runtah

bekayu runtah umahé pinggir sawahwongé ayu uga ramahsing lanang sederhana ningén gagahpinter pahal mragadi bocah sekolahanak loro lanang wadon sipaté lumrahbek...
Guru

Guru

wingi setu siki minggu bocah sekolah ora mlebu murid pikét ora nyapu wong tua ora awéh sangu dadi guru kudu sabar lan tawadhu ngilmu dhasar ngilmu luhur kanti ...
Inyong Kyai Tapa Maruta

Inyong Kyai Tapa Maruta

Tapa : niku priatin nggolét ngélmu Maruta : niku angin Angin sing nguripi, ningén wujudé ora katon.Angin nyegeraken, ningén wujudé ora katon. Angin bisa dadi t...
Abot Sanggane

Abot Sanggané

Abot sanggané wong wadon neng mangsa Virus Covid-19 Kula minangka ibu-ibu badhé ngudarasa, nék sejeroné mangsan Virus utawané disebut pandemi Covid 19.Kula ...
Lemud

Lemud

Ngang-nging ngang-nging.... Marahi pengengé kuping Ngganggu maring wong agi turu Nyokot gari nyokot Nyerot gari nyerot Necep getih asal lirih olih Gatel, sing ...