Geguritan

Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan

Waru Abang

Waru Abang

Wis telung ndina inyong hurung weruh rikaWis telung ndina ngapa-ngapa bebehWis patang ndina ndina inyong ora doyan madhang Wis limang ndina inyong dadi suren ...
Blantik

Blantik

Nagariku para blantik mulya Blantik kasus dudu wadi Api-api gubes neng ngarep rai Neng mburi jebul mung dundum rejeki Dol-tinuku juragan karo praja Jabatan wan...
Asu

Asu

Jonggring saloka Nagari gemah gemahing nagari Ning rahayaté ting jempalit Prajané ting pedhigas Tata tentremé mung pranatan Asu mangan kirik Gogor mangan macan...
Lapis

Lapis

Panganan legi sap-sap tipisSing digawé sekang glepung berasCampur gula pasir utawané Gula JawaEnak rasané tur murah reganéMédhang téh sepet lawuh lapis pas uda...
Maring Stasiun

Maring Stasiun

Maring stasiun tuku karcisDandan klimis mbok ketemu gadisGadis manis untuné gupisAngger ngguyu katon nyempil lombok cengisStasiun Purwokerto makin éksotisngkan...
Nggrundhel

Nggrundhel

Inyong wis ora bisa nulisora ngerti apa sing ditulisInyong ora bisa nangisora ngerti apa sing patut ditangisising ana ning rasa rasa mbuh apasemplah nggomblahr...
Donga

Donga

Bismillah,Kabéh wis tek dongaknaSlamet waras begja mulyaAnak putuku kabéh se ngalam ndunyaOra pada kena godha rencanaAdoh sing bilai Pérek rejekiKun, Dongaku d...