Dhemit PBN

Kumpulan tulisane Dhemit PBN
Kanggo Kancaku

Kanggo Kancaku

Biyén, tanganmu genggem tangankuBiyén, pundakmu énék kanggo aku nangisBiyén, guyumu nentremké atiku Nanging siki..Tangan, pundak, guyumu ilang sekang uripku Kanca-kancaku kabéh, bayangnaApa sejatining

Gegurit Kangge Si Mbok

Gegurit Kanggé Si Mbok

Mbok… Simbok…Wis adoh nggonmu mlakuAkéh pepalang sing wis simbok liwatiDrejeg, eri kepara ora ndadekna mandheg lakumuUdan panas…Manjat tumurun…Ora gawé miris kang dadi lakumu..Nggulawenthah