Warta

Kabéh kedadian sing ana neng Banyumas lan sekukubané

Ki Ndleming Sowan Daleme Pak Titut

Ki Ndleming Sowan Dalemé Pak Titut

Mau soré sewisé udané terang, kira-kira jam setengah papat an, Ki Ndleming sowan maring dalemé seniman lan budayawan Banyumas, Titut Edi Purwanto. Pancén nguja...
Kali Banjaran Banjir

Kali Banjaran Banjir

Setu Wagé (14/11) Kali Banjaran banjir gedhé pisan. Udan angin sejeroné soré marakna banyu Kali Banjaran munggah ngasi rong méteran. Tekané banyu sing blabur m...
Pasar Wage Kebakaran Maning

Pasar Wagé Kebakaran Maning

Pasar Wagé ésuk miki, (21/9), sekitar jaukangm 03.00 WIB kebakaran maning. Petugas Kepolisian Résor Kota (Polrésta) Banyumas, ngaku ésih nyelidiki sebab kebaka...