Werna-Werna

Hyang Widhi

Hyang Widhi

Udan neng mangsan kiyé ésih gemrejeg. Kaya biasané, akhir Oktober sengsaya tambah kerep tur méh sedina-med. Kena nggo ngilangna kangen gend...
Guru

Guru

Paling Anyar

Eling Titen

Éling Titén

Lamon baé dhéwék kiyé takon apa gunané kepéngin ngerti pripené jagat. Apa pentingé sing arané ngilmu Titén.Jenengé maca basané jagad, t...
Urip Nganggo Rasa

Urip Nganggo Rasa

Wong urip angger mikiré mung sing ékonomi baé berarti uripé ya kelas ékonomi."Lah terus kon kepriwé? Wong arané kebutuhan urip kuwé ak...