Geguritan

Asu

Asu

Paling Anyar

Nepsu

Nepsu

Menungsa lair ditutna neng sedulur papaté. Sedulur papat, lima pancer sing nggawa watek dhéwék-dhéwék. Kabéh ngetut selawasé urip. Sepisan ...
mBanyumas

mBanyumas

Ngomongna bab mBanyumas kuwé ya akéh pisan cara nggatéknané. Cara sing kepénak ya dideleng sekang ucapé. Nah babagan dialék utawa kosakatan...
Geger Genjik

Gégér Genjik

Ruwing kuping ngrungoka kabar negeriné dhéwék. Ngurus negara digawa guris. Ngurus pageblug karo mabok ciu. Gégér genjik, merga kurang panga...