Werna-Werna

Sandhal

Sandhal

Kiyé babagan gamparan utawa sarapan sikil. Ora mbejaji ning nyatané saben wong butuh, saben wong duwé, saben wong tau nganggo.Sandhal capit...

Paling Anyar

Maling Andeng-Andeng

Maling Andeng-Andeng

Manuk perkutut bola-bali manggung nang pang wit jatiTawon mabur ngalor ngidul ngétan ngulonTétésané embun anyes kesénggol sikilGodong-godon...
Rice Cooker

Rice Cooker

Basa Pengiyongan, Wong Banyumas, karo téknologi Rice Cooker Ngomongna babagan nasibé basa dhaérah anané kur prihatin lan prihatin. Mitur...
Setaun Ndleming.com

Setaun

Kemureb, ngongkog, mbrangkang, rambatan, mlaku. Kuwé angléhé bayi sing nembé lair. Biasané setaun nembé téyéng dhing-dhekan sinau mlaku. Ke...