Nggedabrus

NGUDARASANÉ RIKA KABÉH

Klambi

Ajining dhiri saka lathi, ajining salira saka busana. Utamané wong urip kewetu sekang lambéné. Apiké raga sekang klambiné. Lambé ngetokna o...

Paling Anyar

Sepet

Urip rasané sepetdhuwit cupetlakuné jaman saya cepetPejabaté nékad bangetRakyaté kéré tambah mumet Oalah Gusti Sing Murbeng JagadNyong b...
Banyumasan

Banyumasan

Bahasa nuduhna ciri-wanci sawijining bangsa. Ana 720 lewih basa neng Indonésia. Béda gonggoman, béda uga basané. Sumpah Pemuda wis dadi sum...