Kang Mul

Kumpulan tulisane Kang Mul
Anyar Wangi Lawas Apek

Anyar Wangi, Lawas Apek

Apa apa baén angger nésih anyar kuwé rasané nyenengi lan mbetaih. Ora kuwé montor, mobil, umah, panganan, kanca batir, bojo lan liya-liyané. Kuwé

Seneng Ya Mindo

Seneng Ya Mindo

Kang Rikun karo anak lanangé, Darto, wis ana seminggu kepungkur sirahé pada digundhuli merga duwé nadzar Kang Jeni kepilih dadi Kadés. Bapa karo

Lambe Manual Lambe Cakram

Lambé Manual Lambé Cakram

Kaki Nasori umuré wis 90 th ning nésih giras lan semrintil, ududé nésih nggapek ora tampikan, lintingan oké, apamaning rokok lintingan pabrik kayata

Suket Teki

Suket Teki

Ndableg ora ngerti isin, ora ngerti wirang diarani rai teki. Ilokén ana sih menungsa rainé kaya suket. Jelas ora nana menungsa rainé kaya

Srengenge Kembar

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané. Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta persis kaya iket sing dienggo