Cerkak

Cerita Cerkak utawa cerita péndék kiriman sekang para penganggit

Layang Kanggo Brigitte

Layang Kanggo Brigitte

Inyong ora téyéng ngétung maning tétés udan sing tiba neng tulakan sawah soré kiyé. Kaya James Symon karo Michael Ward, sekang Inggris, taun 1863, gawé alat ng...
Rahtawu

Rahtawu

Sing sapa wongé munggah maring Rahtawu, nanggap wayang neng gumuk kaé, wong mau jané agi nantang-weya. Nggayuh pageblug. Méh kabéh wong percaya. Anéhé, sengsay...
Mabelle

Mabelle

“Pas un jour férié?”“N'est pas?”Vous?”“Ne pas. Juste aller à la bibliothèque.”Jan. Nyatané prawan siji kiyé méngini pisan. Dhasar pengadegé dhuwur, pekulitané ...

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané. Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta persi...

Pitulasan Neng Désa

Ésuk-ésuk ana ontran-ontran sekang mémbran tajugé Kaki Sikun. Jéré kabéh warga khususé neng RT 1 RW 1 kon padha resék-resék lingkungan kanggo nyambut pitulasan....