Cerkak

Cerita Cerkak utawa cerita péndék. Ceritané bébas babagan apa baé.

Dina minggu awan Kiman dolan nggone pacare. Neng latar ana wong lanang tuwa sing mantese tukang kebon agi ngethoki teh-tehan.

Tukang Kebon

Dina Minggu awan, Kiman dolan maring umahé pacaré sing nembé kenal, lewih kurang ana seminggu pas dhéwéké agi maring panté Teluk Penyu. Ujaré

Bilung Kesingkur

Bilung Kesingkur

Apes kanggo Ndara Bilung. Ingatasé nggo turu wengi baé kudu nginum obat nyenyak telu, ketambahan kapsul anti kolesterol, gula darah, karo pénétralisasi éksim

Dolan Wengi neng Diskotek

Dolan Wengi neng Diskoték

Udané durung lérén kawit soré, hawané atis njekut tekan balung, nganti rasané pating trecep. Bawor uwis kawit bubar asar wis gisus milihi klambi neng lemari.

Pongpoke Kang Kitam

Pongpoké Kang Kitam

Ya mbuh apa artiné, koh bapa-biyungé gemiyén awéh aran Kitam. Wong aja maning Kitam, Mbok Rawisem dhéwék ngasi séda ya ora awéh ngerti.

Wuk Bule

Wuk Bulé

Aranku Anna. Sejatiné Inyong tresna pisan maring negeri kiyé. Kaya déné bapak tresna maring ibu. Ngasi siki ora ngerti jalaran sing marakna ibu

Bakiak

Bakiak

Bakiak kemlonthang moni unggal ésuk. Suarané ngetut jam Junghans sing némpél témbok balé tengah. Suarané ngawang neng umah sing antara lemah karo trutugé

Layang Kanggo Brigitte

Layang Kanggo Brigitte

Inyong ora téyéng ngétung maning tétés udan sing tiba neng tulakan sawah soré kiyé. Kaya James Symon karo Michael Ward, sekang Inggris, taun

Rahtawu

Rahtawu

Sing sapa wongé munggah maring Rahtawu, nanggap wayang neng gumuk kaé, wong mau jané agi nantang-weya. Nggayuh pageblug. Méh kabéh wong percaya. Anéhé,