Cerkak

Cerita Cerkak utawa cerita péndék kiriman sekang para penganggit

Tukang Kebon

Tukang Kebon

Dina Minggu awan, Kiman dolan maring umahé pacaré sing nembé kenal, lewih kurang ana seminggu pas dhéwéké agi maring panté Teluk Penyu. Ujaré wong arep nemo...
Bilung Kesingkur

Bilung Kesingkur

Apes kanggo Ndara Bilung. Ingatasé nggo turu wengi baé kudu nginum obat nyenyak telu, ketambahan kapsul anti kolesterol, gula darah, karo pénétralisasi éksim g...
Dolan Wengi neng Diskotek

Dolan Wengi neng Diskoték

Udané durung lérén kawit soré, hawané atis njekut tekan balung, nganti rasané pating trecep. Bawor uwis kawit bubar asar wis gisus milihi klambi neng lemari. ...
Pongpoke Kang Kitam

Pongpoké Kang Kitam

Ya mbuh apa artiné, koh bapa-biyungé gemiyén awéh aran Kitam. Wong aja maning Kitam, Mbok Rawisem dhéwék ngasi séda ya ora awéh ngerti. Ing mangka Uwa Kartaja,...
Wuk Bule

Wuk Bulé

Aranku Anna. Sejatiné Inyong tresna pisan maring negeri kiyé. Kaya déné bapak tresna maring ibu. Ngasi siki ora ngerti jalaran sing marakna ibu kondur marin...
Bakiak

Bakiak

Bakiak kemlonthang moni unggal ésuk. Suarané ngetut jam Junghans sing némpél témbok balé tengah. Suarané ngawang neng umah sing antara lemah karo trutugé dhuwu...
Layang Kanggo Brigitte

Layang Kanggo Brigitte

Inyong ora téyéng ngétung maning tétés udan sing tiba neng tulakan sawah soré kiyé. Kaya James Symon karo Michael Ward, sekang Inggris, taun 1863, gawé alat ng...
Rahtawu

Rahtawu

Sing sapa wongé munggah maring Rahtawu, nanggap wayang neng gumuk kaé, wong mau jané agi nantang-weya. Nggayuh pageblug. Méh kabéh wong percaya. Anéhé, sengsay...
Mabelle

Mabelle

“Pas un jour férié?”“N'est pas?”Vous?”“Ne pas. Juste aller à la bibliothèque.”Jan. Nyatané prawan siji kiyé méngini pisan. Dhasar pengadegé dhuwur, pekulitané ...