Cerkak

Cerita Cerkak utawa cerita péndék kiriman sekang para penganggit

Dolan Wengi neng Diskotek

Dolan Wengi neng Diskoték

Udané durung lérén kawit soré, hawané atis njekut tekan balung, nganti rasané pating trecep. Bawor uwis kawit bubar asar wis gisus milihi klambi neng lemari....
Pongpoke Kang Kitam

Pongpoké Kang Kitam

Ya mbuh apa artiné, koh bapa-biyungé gemiyén awéh aran Kitam. Wong aja maning Kitam, Mbok Rawisem dhéwék ngasi séda ya ora awéh ngerti. Ing mangka Uwa Kartaja,...
Wuk Bule

Wuk Bulé

Aranku Anna. Sejatiné Inyong tresna pisan maring negeri kiyé. Kaya déné bapak tresna maring ibu.Ngasi siki ora ngerti jalaran sing marakna ibu kondur marin...
Bakiak

Bakiak

Bakiak kemlonthang moni unggal ésuk. Suarané ngetut jam Junghans sing némpél témbok balé tengah. Suarané ngawang neng umah sing antara lemah karo trutugé dhuwu...
Layang Kanggo Brigitte

Layang Kanggo Brigitte

Inyong ora téyéng ngétung maning tétés udan sing tiba neng tulakan sawah soré kiyé. Kaya James Symon karo Michael Ward, sekang Inggris, taun 1863, gawé alat ng...
Rahtawu

Rahtawu

Sing sapa wongé munggah maring Rahtawu, nanggap wayang neng gumuk kaé, wong mau jané agi nantang-weya. Nggayuh pageblug. Méh kabéh wong percaya. Anéhé, sengsay...
Mabelle

Mabelle

“Pas un jour férié?”“N'est pas?”Vous?”“Ne pas. Juste aller à la bibliothèque.”Jan. Nyatané prawan siji kiyé méngini pisan. Dhasar pengadegé dhuwur, pekulitané ...

Srengéngé Kembar

Kaki Kurdi angger ngomong plata-ploto sakepanaké dhéwék. Ora tédhéng aling-aling, mblosondo, prang-prong, apa anané.Jenengé baé wong Banyumas, blakasuta pe...

Pitulasan Neng Désa

Ésuk-ésuk ana ontran-ontran sekang mémbran tajugé Kaki Sikun. Jéré kabéh warga khususé neng RT 1 RW 1 kon padha resék-resék lingkungan kanggo nyambut pitulasan....

Batik Kembang Kanthil

Kemis Wagé, 26 Maret 1992.“Saweg siyam, Ti?”Kaya biasané, putu-putuné kabéh nyeluk Éyang Putri mung cukup “Ti”. Inyong ngerti Éyang Putri agi puasa, merga o...