Ian Hasan

Kumpulan tulisane Ian Hasan
Wuk Bule

Wuk Bulé

Aranku Anna. Sejatiné Inyong tresna pisan maring negeri kiyé. Kaya déné bapak tresna maring ibu. Ngasi siki ora ngerti jalaran sing marakna ibu