Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Ngapak

Ngapak

Inyong tek ngomong sepethil babagan istilah "ngapak" ya.Ndéan ana sing wis ngerti ana sing urung. Mung kayané kiyé pancén kudu disampékna. Bén sing wis nge...
Sajen Nggo Sawah

Sajén Nggo Sawah

Uput-uput kurang lewiéh jam 3 ésuk ucek-ucek mripat sing akéh kétépé, jenggirat maring sumur ngangsu banyu nggo raup karo kemu bén padhang rainé.Kakiné kar...
Jam

Jam

Rika sapa inyong sapa. Jajal kiyé tah anu babagan JAM. Ana JAM témbok, ana JAM tangan, pokoké JAM.Apa sih kuwé JAM?Depikir nganggo gothak gathik gathuk...
Eling Titen

Éling Titén

Lamon baé dhéwék kiyé takon apa gunané kepéngin ngerti pripené jagat. Apa pentingé sing arané ngilmu Titén.Jenengé maca basané jagad, titén yakuwé marakna ...