Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Kembar Mayang

Kembar Mayang

Rika angger liwat brug Kali Serayu cokan weruh kembar mayang seméndhéh neng leneng brug? Anu nggo ngapa ilokén?Si anu wong lor Kali Serayu lan si anu sing won...
mBanyumas

mBanyumas

Ngomongna bab mBanyumas kuwé ya akéh pisan cara nggatéknané. Cara sing kepénak ya dideleng sekang ucapé. Nah babagan dialék utawa kosakatané baé jané madan bis...
Biyung

Biyung

Karangcengis. Dalane ésih gragal, watu cilik sekang Kali Datar. Saben udan cebrik, liwat magrib wis sepi nyenyet. Arep metu maring Ajibarang wis ora téyéng, ke...
Bawor Gugat

Bawor Gugat

Ya, Inyong nggugat! Sing jéré simbolé wong panginyongan, apa sing agi padha dilakokna rika-rika kabéh. Jati diriku saiki lagi diinjak-injak.Rika padha sin...

Klambi

Ajining dhiri saka lathi, ajining salira saka busana. Utamané wong urip kewetu sekang lambéné. Apiké raga sekang klambiné.Lambé ngetokna omongan, mula kecap-s...

Akrami

Abot rasané, gawé status sing Banyumasan. Mikire suwé, kudu ngimpun lan ngepasna diksiné (Alah, apa maning kiyé).Umah kayu sing suwé tau nggo pengimpén bareng...

Pancasila

Dlepusané inyong karo Wa Minggu, bos ébég Karangrau. Madan abot tur angél ditulis. Ning merga madan wigati dadi njajal tek tulis. Angger kira-kira ora téyéng di...

Dapros

Permén, kembang gula Davos, utawa sering disebut Dapos utawa Dapros. Légendaris sepet Inyong cilik, watarané taun 1970-1980-an. Nalika semana, méh unggal toko n...