Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Bajingan karo Sontoloyo

Bajingan karo Sontoloyo

"Inyong ganteng jere kakine…Inyong ganteng jere ninine…" Mbahé geget karo gédhég-gédhég alon ndeleng putuné golé nglilo nyengir jaran. Gole singsotan cocoté...
Sadar

Sadar

Kepriwé huwis marem mbok?!Debenjét gobogé sing nyumpel apa arep deterus-terusna! Ngonoh bakalan lewih roncod, temenan kuwé! Owalah... kabéh mau kuwé sekang ...
Lemah

Lemah

Dhéwék kuduné éling lan takon maring awaké dhéwék, kenangapa akéh wong sing ora duwé lemah? Apa rakyaté dhéwék sengaja diciptakna urip ketindes lan melarat? ...
Mbahe Ketekan Dayoh

Mbahé Ketekan Dayoh

"Kulanuwun…" "Mangga sinten njih?" "Kula niki, badhé sowan teng Mbah Cewirun. Wonten mboten nggih?" "Ngapurané mbahé saweg teng sabin. Sekedap kula te...

Kandahan Karo Mbahé

"Mbah mbah mbah.." "Ana apa tu putu? Sekang ngendi ya? Degoléti kawit mau. Kiyé nembé nongol tu?" "Héhéhé punten mbah mau ora pamitan golé lunga..." "...
Sambel

Sambel

Nék mangan sambel cangkemé kepedesen kawit nyong cilik mesti sambaté "HAM..HAM..". Tapi mbuh alesané kenangapa. Nyong njajal ngudarasa, ndéyan HAM sing dima...
Ali-Ali Mbah Cewirun

Ali-Ali Mbah Cewirun

"Nyong gur wong cilik sing diibaratna suket, jané ya ora pantes mélu mikirna negara. Ningén nék negarane ayem tentrem paling ora kan nyong ora mélu ngrasakna k...
Bentenge Ilang

Bénténgé Ilang

Gedubrag!! (swara lincak dewalik) "Lehhhh apa maning jan, ki? Kenangapa koh ngasi mbéthem kaya kuwé?" Kakiné ésih meneng. "Hmmm, ngomongi wong tah iya...