Nggedabrus

Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh

Lambe Manual Lambe Cakram

Lambé Manual Lambé Cakram

Kaki Nasori umuré wis 90 th ning nésih giras lan semrintil, ududé nésih nggapek ora tampikan, lintingan oké, apamaning rokok lintingan pabrik kayata Djarum 76 ...
Urip Nganggo Rasa

Urip Nganggo Rasa

Wong urip angger mikiré mung sing ékonomi baé berarti uripé ya kelas ékonomi."Lah terus kon kepriwé? Wong arané kebutuhan urip kuwé akéh hora ana pedhoté,...
Ki Darto Nguda Rasa

Ki Darto Nguda Rasa

"Dadi menungsa kuwé kudu delos aja degawé spaneng. Sing aso sing jembar pikirané bén padhang jagaté, atiné kudu bombong." Ki Darto golé ngomong karo nyengir, o...
Kanggo Kancaku

Kanggo Kancaku

Biyén, tanganmu genggem tanganku Biyén, pundakmu énék kanggo aku nangis Biyén, guyumu nentremké atikuNanging siki.. Tangan, pundak, guyumu ilang sekang ur...
Jamur Kuping

Jamur Kuping

Mau ésuk angkané arep kloyong maring Ajibarang nggolét jajan nggo empan manuk jalak suren sing océhané gacor angger agi kencoten. Ya manuk jalak sing tek ingu ...
Papan Jenenge Juru Kunci

Papan Jenengé Juru Kunci

*Papan jenengé juru kunci,Isiné jané mung jenengé wong sing ngrumati panggonan sing cokan nggo sowan, tapi kuwé penting nggo nggawé teratur wong sing arep sowa...
Swerga Kuwe Ora Adoh

Swerga Kuwe Ora Adoh

Sapa wongé sing ora kepéngin mlebu swerga sing cokan decritakna neng pengajian-pengajian, neng khotbah-khotbah. Ora mung kanggo wong Islam thok, swerga uga ana...