Andika Satria

Kumpulan tulisane Andika Satria
Lemah

Lemah

Dhéwék kuduné éling lan takon maring awaké dhéwék, kenangapa akéh wong sing ora duwé lemah? Apa rakyaté dhéwék sengaja diciptakna urip ketindes lan

Sambel

Sambel

Nék mangan sambel cangkemé kepedesen kawit nyong cilik mesti sambaté “HAM..HAM..”. Tapi mbuh alesané kenangapa. Nyong njajal ngudarasa, ndéyan HAM sing dimaksud Hak Asasi

Tugu Gada Rujak Polo

Tugu Anyaré Banyumas, Gada Rujak Polo

Lagi atis hawané, ngelinthung nggolét sing anget-anget. Jebulé ana ramé-ramé neng pertelon underpass. Ujarkuné tabrakan, éh, téngané wong Banyumas siki ana hiburan anyar. Tepaté