Klinthung

Tulisan babagan dolan, plesiran, kulinér lan suguhan liyané.

Bakul Cilok Munggah Kaji

Bakul Cilok Munggah Kaji

Rika padha mestiné ora asing maring sing arané cilok. Kaé loh, panganan sing kaya indhil-indhil bakso. Dasaré pancén bahan sing nggo gawéné padha

Siji Pesaréan Rong Sapu

Siji Pesaréan Rong Sapu

Dadi menungsa kuwé téyéng degawé deragadi menungsané utawa dedeleng sekang ndi baé, sekang akéh babagan. Sing kesiji karo sapa dhéwéké ketemu nang dalan

Tugu Gada Rujak Polo

Tugu Anyaré Banyumas, Gada Rujak Polo

Lagi atis hawané, ngelinthung nggolét sing anget-anget. Jebulé ana ramé-ramé neng pertelon underpass. Ujarkuné tabrakan, éh, téngané wong Banyumas siki ana hiburan anyar. Tepaté