Pensil Kajoe

Kumpulan tulisane Pensil Kajoe
Dina minggu awan Kiman dolan nggone pacare. Neng latar ana wong lanang tuwa sing mantese tukang kebon agi ngethoki teh-tehan.

Tukang Kebon

Dina Minggu awan, Kiman dolan maring umahé pacaré sing nembé kenal, lewih kurang ana seminggu pas dhéwéké agi maring panté Teluk Penyu. Ujaré

Jamur Kuping

Jamur Kuping

Mau ésuk angkané arep kloyong maring Ajibarang nggolét jajan nggo empan manuk jalak suren sing océhané gacor angger agi kencoten. Ya manuk jalak

Slompret Resolusi

Slomprét Résolusi

Ora krasa awaké dhéwék wis neng taun anyar maning, taun 2021. Setaun sing nembé baé liwat kayongé gelis banget. Ujaré inyong nembé wingi

Bakul Cilok Munggah Kaji

Bakul Cilok Munggah Kaji

Rika padha mestiné ora asing maring sing arané cilok. Kaé loh, panganan sing kaya indhil-indhil bakso. Dasaré pancén bahan sing nggo gawéné padha

Swerga Kuwe Ora Adoh

Swerga Kuwe Ora Adoh

Sapa wongé sing ora kepéngin mlebu swerga sing cokan decritakna neng pengajian-pengajian, neng khotbah-khotbah. Ora mung kanggo wong Islam thok, swerga uga ana