Kang Zen

Kumpulan tulisane Kang Zen
Sekringkelan

Sekringkelan

Adam hawa mbiyén ana Adam hawa jejodoan Anak turun anak adam akéh banget Urip nang ngalam dunya Pada kon ngapa nang ndunya Pada

Kampleng

Kampleng

Amben dina ketemu srengéngéAmben wektu isa ambeganAmben wengi langité petengAmben isuk wong pada tangi Kawit gemiyén ana wongKawit gemiyén ana kéwanKawit gemiyén ana

Maling Andeng-Andeng

Maling Andeng-Andeng

Manuk perkutut bola-bali manggung nang pang wit jatiTawon mabur ngalor ngidul ngétan ngulonTétésané embun anyes kesénggol sikilGodong-godong garing pada ambrol brol… brol… brol…

Dudu Virtual Tapi Pirthoal

Dudu Virtual Tapi Pirthoal

Mangan keci-pir thoalnang mburitan Nduwuran ngasi kenthirora rumangsaKaro ngisoran Manuk manyar ménclok wit jambéPethil pangé kencanthél nang kembangéAmben dina ngodékasil ya ming seména-seméné Blarak