Ésuk-ésuk inyong arepan mulang
mulang siswa sing weruh wujudé
wis méh setaun kaya wong linglung
kepéngin guyon, ningén angél kahanané

Inyong mlaku mbukak lawang
karo mésem ngguyu seapik-apiké
Ningén, owalah, jebul langka menungsané
mung rayap sing pada mlaku segelemé
karo celurut sing mlayu sesenengé

Duh Gusti sing maha ngerti
kiyé nang endi bocah-bocah
ujarku virusé wis pada pecah mblarah
wis ancur lebur njur kurugan lemah
ningén, jebul bocah rung pada mlebu sekolah
apa inyong mbengi anu ngimpi?

Waca Liyane:  Ngangsu Karo Nyusu

Duh Gusti sing maha ngerti
dénéng viruse urung ilang?
Kepriwé kiyé nasibe bocah-bocah?
Kepriwé nasibé pendidikan Indonésia?
Inyong lemes, inyong ngenes, Gusti

Duh Gusti, sing maha ngampuni
nyong pamit turu, njur ngimpi.