Fajar Sopsan

Kumpulan tulisane Fajar Sopsan
Ngedusi Kucing

Ngedusi Kucing

Ésuk-ésuk mbekayu Silem wis ngetiging aring warungé mbekayu Nisah. Yu Silem : “Tuku rinsone, Yu”.Yu Nisah : “Garep ngumbaih pa, Yu? Gasik temen..”Yu Silem :