Aggy Tri

Kumpulan tulisane Aggy Tri
Wong enom mulaih akeh sing ganti maring tembako, plus tingwe. Tingwe kuwe singkatan sekang ngelinthing dhewek.

Tembako Wis Ngetrén Maning

Jaman gemiyén sing jenengé tembako disepélékna pisan. Wong enom sing gawani tembako lintingan mesti diwadani kaya wong tuwa. “Udud koh tembako”. Ana maning sing ngarani