Arif Wachyudin

Kumpulan tulisane Arif Wachyudin
Ngapak

Ngapak

Inyong tek ngomong sepethil babagan istilah “ngapak” ya. Ndéyan ana sing wis ngerti ana sing urung. Mung kayané kiyé pancén kudu disampékna. Bén

Pecucuane Bakul Gorengan

Pecucuané Bakul Gorengan

Wingi soré nalika nembé baé tekan warung goréngan, inyong desambut karo pemandangan sing éndah pisan: bakul goréngan karo pembeliné sing lagi pecucuan. Sewisé