Akhmad Mubarok

Kumpulan tulisane Akhmad Mubarok
Lemud

Lemud

Ngang-nging ngang-nging…. Marahi pengengé kuping Ngganggu maring wong agi turu Nyokot gari nyokot Nyerot gari nyerot Necep getih asal lirih olih Gatel, sing

Geguritan A-I-U-E-O

Geguritan A-I-U-E-O

( A )Kaki Marta gawéni bataSing tukoni wong kotaNggo mbangun umah, musholla, geréja uga panggonan nggo ngibadah nangalam ndunya.Supaya mbésuk mati mlebu suwarga

Kewan Undur-undur

Kéwan Undur-Undur

Kéwan undur-undur, pancén mlakuné mundur. Umah neng lemah lebuh bunder kaya sumurSemut liwat kejegur, kéwan undur-undur ngucap muji syukur.Olih pangan khalalan toyyiban. Undur-undur

Brabat Brubut, Brebet Brobot

Brabat-brubutt lakuné nyambut gawéBuruh talun jedhil kedhelé.Jedhil gemiyén rangkep kasilé.Kedhelé derempeyék, detégé utawa nggo gawé témpé.Godhong rambanan nggo makani ingoné, cempé Brabat brubut